nl: Video-clips

De video presentaties die op deze pagina beschikbaar worden gesteld, tonen enkele aspecten van de heup resurfacing operatie procedure.
Pas op: video-clips in rood bevatten bloederige beelden.

De video clips hebben een lengte van ongeveer 1 à 2 minuten, en zijn beschikbaar als streaming-video op 400kbps, of als bestand dat u kunt downloaden (ong. 2 tot 6 MB).

Lees meer: Instructie video's

De nieuws video-clips, die op deze pagina beschikbaar zijn, hebben alle betrekking op de heup resurfacing procedure. De clips zijn afkomstig van verschillende TV stations, wereldwijd.
De video-clips zijn ca. 1 tot 3 minuten lang en zijn beschikbaar als streaming media op 400 kbps, of als een downloadable bestand (gem. grootte 6 tot 20 MB).

 

Lees meer: Nieuws video's