nl: Juridsche Info

Voorwaarden voor het gebruik van deze Website

Afstandsverklaring / Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de BVBA ANCA internetsites ‘heup.be’, ‘heupprothese.be’, 'ancaclinic.it' en ‘hip-clinic.com’ (hierna "site") en de gerelateerde internetapplicaties van BVBA ANCA (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.
Informatie over BVBA ANCA BV en de producten en diensten van BVBA ANCA op deze site worden met inacht- neming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

Lees meer: Afstandsverklaring

Copyright ©2001-2017

Website Inhoud

Alle informatie van deze web publicatie is eigendom van BVBA ANCA, te Latem, België. Alle rechten voorbehouden. Deze website, of delen daarvan, mogen niet worden gereproduceerd, opgeslagen worden in opvraagsystemen, of verzonden worden in welke vorm dan ook, middens electronische, mechanische fotokopieën, opname, framing of anderzijds, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitgever BVBA ANCA. Het aanbrengen van wijzigingen in de documenten van deze web publicatie, dan wel commercieel gebruik daarvan is schending van de auteursrechten.

Lees meer: Auteursrechten

About the websites: ancakliniek.be, hip-clinic.com, heup.be, ancaclinic.it, ancaclinique.be hüftarthroplastik.de

The information and reference materials given on this website, provided by medically trained and qualified professionals under supervision of Dr. De Smet, is intended solely for the information of the reader. It should not be used for treatment purposes, but rather for discussion with the patient's own physician.
The hip-clinic.com website is fully funded by the BVBA ANCA-Clinic, without any outside funding or sponsoring. Advertising is not accepted.

Lees meer: Legal Information

Forum en Gastenboek

De gegevens die u als gebruiker achter laat in het gastenboek en/of forum van deze web site zijn voor eigen verantwoording en voor iedereen met een internetverbinding zichtbaar. Het is niet mogelijk om berichten te plaatsen zonder dat u een naam in het bericht achter laat. Deze gegevens zullen dan ook altijd zichtbaar zijn. Tevens worden uw IP-adres en tijdsstip van plaatsing altijd geregistreerd en zijn deze zichtbaar voor BVBA ANCA en gebruikers van het gastenboek of forum, waarin u het bericht heeft geplaatst. Indien bepaalde gegevens vertrouwelijk dienen te blijven, adviseert de ANCA-Kliniek deze niet via het gastenboek en/of forum onze web site aan te bieden.
Lees meer: Privacy Beleid

Netiquette zijn de gedragsregels die gelden voor communicatie op het Internet en gelden dus ook voor bezoekers en actieve gebruikers van de ANCA-Kliniek web site. Hier zullen een aantal van deze Netiquette-regels op een rij worden gezet.

 

Lees meer: Netiquette